Biathlon

Mit flinkem Finger: Oeberg siegt in Pokljuka vor Vittozzi

00:03:11