13.10
Lokomotiv Novosibirsk
Nova Novokuybyshevsk
25
25
25
22
18
13
13.10
Kuzbass Kemerovo
Yenisey Krasnoyarsk
25
31
25
19
29
22
13.10
Dynamo Moskva
Dynamo Leningrad
21
25
25
18
15
25
19
19
25
10
13.10
Yaroslavich Yaroslavl
Zenit St. Petersburg
15
20
27
25
25
29
14.10
Fakel Novyi Urengoy
Ural Ufa
25
25
25
16
23
21
14.10
Zenit Kazan
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
14.10
Belogorie Belgorod
Gazprom-Yugra Surgut
25
25
28
20
19
26
19.10
Dynamo Moskva
Zenit Kazan
20
25
25
21
13
25
23
19
25
15
20.10
Kuzbass Kemerovo
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
23
16
13
20.10
Gazprom-Yugra Surgut
Lokomotiv Novosibirsk
19
25
19
25
11
25
23
25
21
15
20.10
Zenit St. Petersburg
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
12
18
20
21.10
Nova Novokuybyshevsk
Ural Ufa
21
25
25
18
7
25
14
19
25
15
21.10
Dynamo Leningrad
Belogorie Belgorod
23
17
23
25
25
25
22.10
Yenisey Krasnoyarsk
Fakel Novyi Urengoy
17
26
17
21
25
24
25
25
27.10
Yenisey Krasnoyarsk
Lokomotiv Novosibirsk
20
20
25
19
25
25
19
25
27.10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Ural Ufa
21
18
25
25
15
25
25
21
20
11
27.10
Gazprom-Yugra Surgut
Nova Novokuybyshevsk
18
17
21
25
25
25
27.10
Fakel Novyi Urengoy
Dynamo Leningrad
30
15
25
28
14
23
27.10
Zenit Kazan
Kuzbass Kemerovo
25
27
20
25
19
25
25
16
27.10
Yaroslavich Yaroslavl
Belogorie Belgorod
25
24
27
20
27
26
25
25
28.10
Zenit St. Petersburg
Dynamo Moskva
18
25
25
25
25
22
14
23
09.11
Zenit Kazan
Belogorie Belgorod
25
25
25
17
21
20
10.11
Ural Ufa
Gazprom-Yugra Surgut
19
27
25
25
15
25
29
20
16
9
10.11
Nova Novokuybyshevsk
Yenisey Krasnoyarsk
25
25
20
25
20
20
25
21
10.11
Fakel Novyi Urengoy
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
11
17
21
10.11
Zenit St. Petersburg
Kuzbass Kemerovo
22
25
18
17
25
20
25
25
10.11
Dynamo Moskva
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
21
15
23
11.11
Dynamo Leningrad
Lokomotiv Novosibirsk
16
20
25
25
25
27
14.11
Ural Ufa
Zenit Kazan
18
23
20
25
25
25
17.11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Nova Novokuybyshevsk
25
25
21
17
15
22
18
25
25
13
17.11
Gazprom-Yugra Surgut
Fakel Novyi Urengoy
25
21
22
25
8
22
25
25
15
15
17.11
Dynamo Leningrad
Kuzbass Kemerovo
24
14
26
26
25
28
17.11
Zenit Kazan
Zenit St. Petersburg
25
21
25
25
16
25
15
20
17.11
Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Moskva
21
27
26
30
15
25
25
24
32
12
18.11
Yenisey Krasnoyarsk
Belogorie Belgorod
25
25
20
27
27
25
18.11
Ural Ufa
Lokomotiv Novosibirsk
25
25
19
29
21
27
25
31
22.11
Fakel Novyi Urengoy
Kuzbass Kemerovo
24.11
Nova Novokuybyshevsk
Zenit St. Petersburg
24.11
Dynamo Leningrad
Yenisey Krasnoyarsk
24.11
Gazprom-Yugra Surgut
Yaroslavich Yaroslavl
24.11
Belogorie Belgorod
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25.11
Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Moskva
01.12
Lokomotiv Novosibirsk
Yaroslavich Yaroslavl
01.12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Gazprom-Yugra Surgut
01.12
Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Leningrad
01.12
Zenit St. Petersburg
Belogorie Belgorod
02.12
Yenisey Krasnoyarsk
Ural Ufa
02.12
Dynamo Moskva
Kuzbass Kemerovo
05.12
Fakel Novyi Urengoy
Zenit Kazan
06.12
Belogorie Belgorod
Dynamo Moskva
07.12
Lokomotiv Novosibirsk
Zenit Kazan
07.12
Gazprom-Yugra Surgut
Yenisey Krasnoyarsk
07.12
Fakel Novyi Urengoy
Zenit St. Petersburg
07.12
Nova Novokuybyshevsk
Yaroslavich Yaroslavl
07.12
Dynamo Leningrad
Ural Ufa
09.12
Kuzbass Kemerovo
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
20.12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yenisey Krasnoyarsk
20.12
Dynamo Moskva
Fakel Novyi Urengoy
21.12
Kuzbass Kemerovo
Belogorie Belgorod
21.12
Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Leningrad
21.12
Yaroslavich Yaroslavl
Ural Ufa
21.12
Zenit Kazan
Nova Novokuybyshevsk
23.12
Lokomotiv Novosibirsk
Zenit St. Petersburg
24.12
Dynamo Moskva
Nova Novokuybyshevsk
25.12
Ural Ufa
Zenit St. Petersburg
25.12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Leningrad
25.12
Yaroslavich Yaroslavl
Yenisey Krasnoyarsk
25.12
Zenit Kazan
Gazprom-Yugra Surgut
25.12
Belogorie Belgorod
Fakel Novyi Urengoy
26.12
Kuzbass Kemerovo
Lokomotiv Novosibirsk
28.12
Lokomotiv Novosibirsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
28.12
Gazprom-Yugra Surgut
Kuzbass Kemerovo
28.12
Ural Ufa
Belogorie Belgorod
28.12
Zenit Kazan
Yaroslavich Yaroslavl
29.12
Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Moskva
29.12
Nova Novokuybyshevsk
Fakel Novyi Urengoy
29.12
Dynamo Leningrad
Zenit St. Petersburg
03.01
Lokomotiv Novosibirsk
Belogorie Belgorod
03.01
Gazprom-Yugra Surgut
Zenit St. Petersburg
03.01
Dynamo Leningrad
Yaroslavich Yaroslavl
04.01
Yenisey Krasnoyarsk
Zenit Kazan
04.01
Ural Ufa
Dynamo Moskva
04.01
Fakel Novyi Urengoy
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
04.01
Nova Novokuybyshevsk
Kuzbass Kemerovo
07.01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit Kazan
08.01
Yenisey Krasnoyarsk
Kuzbass Kemerovo
08.01
Ural Ufa
Fakel Novyi Urengoy
08.01
Gazprom-Yugra Surgut
Belogorie Belgorod
08.01
Nova Novokuybyshevsk
Lokomotiv Novosibirsk
08.01
Dynamo Leningrad
Dynamo Moskva
08.01
Zenit St. Petersburg
Yaroslavich Yaroslavl
11.01
Lokomotiv Novosibirsk
Fakel Novyi Urengoy
11.01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yaroslavich Yaroslavl
11.01
Nova Novokuybyshevsk
Belogorie Belgorod
11.01
Zenit St. Petersburg
Yenisey Krasnoyarsk
12.01
Kuzbass Kemerovo
Ural Ufa
12.01
Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Moskva
12.01
Dynamo Leningrad
Zenit Kazan
20.01
Dynamo Moskva
Yenisey Krasnoyarsk
21.01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Lokomotiv Novosibirsk
21.01
Zenit St. Petersburg
Dynamo Leningrad
21.01
Belogorie Belgorod
Ural Ufa
22.01
Kuzbass Kemerovo
Gazprom-Yugra Surgut
22.01
Fakel Novyi Urengoy
Nova Novokuybyshevsk
22.01
Yaroslavich Yaroslavl
Zenit Kazan
25.01
Fakel Novyi Urengoy
Yenisey Krasnoyarsk
25.01
Belogorie Belgorod
Dynamo Leningrad
25.01
Yaroslavich Yaroslavl
Kuzbass Kemerovo
25.01
Zenit Kazan
Dynamo Moskva
26.01
Lokomotiv Novosibirsk
Gazprom-Yugra Surgut
26.01
Ural Ufa
Nova Novokuybyshevsk
26.01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit St. Petersburg
01.02
Lokomotiv Novosibirsk
Yenisey Krasnoyarsk
01.02
Kuzbass Kemerovo
Zenit Kazan
01.02
Ural Ufa
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
01.02
Dynamo Leningrad
Fakel Novyi Urengoy
01.02
Belogorie Belgorod
Yaroslavich Yaroslavl
02.02
Nova Novokuybyshevsk
Gazprom-Yugra Surgut
02.02
Dynamo Moskva
Zenit St. Petersburg
05.02
Yenisey Krasnoyarsk
Nova Novokuybyshevsk
05.02
Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Leningrad
05.02
Gazprom-Yugra Surgut
Ural Ufa
05.02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Moskva
05.02
Yaroslavich Yaroslavl
Fakel Novyi Urengoy
05.02
Belogorie Belgorod
Zenit Kazan
06.02
Kuzbass Kemerovo
Zenit St. Petersburg
08.02
Belogorie Belgorod
Zenit St. Petersburg
09.02
Kuzbass Kemerovo
Dynamo Moskva
09.02
Ural Ufa
Yenisey Krasnoyarsk
09.02
Gazprom-Yugra Surgut
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
09.02
Dynamo Leningrad
Nova Novokuybyshevsk
09.02
Yaroslavich Yaroslavl
Lokomotiv Novosibirsk
09.02
Zenit Kazan
Fakel Novyi Urengoy
15.02
Yenisey Krasnoyarsk
Gazprom-Yugra Surgut
15.02
Ural Ufa
Dynamo Leningrad
15.02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Kuzbass Kemerovo
15.02
Yaroslavich Yaroslavl
Nova Novokuybyshevsk
15.02
Zenit Kazan
Lokomotiv Novosibirsk
15.02
Dynamo Moskva
Belogorie Belgorod
16.02
Zenit St. Petersburg
Fakel Novyi Urengoy
19.02
Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Leningrad
19.02
Kuzbass Kemerovo
Fakel Novyi Urengoy
19.02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Belogorie Belgorod
19.02
Yaroslavich Yaroslavl
Gazprom-Yugra Surgut
19.02
Zenit Kazan
Ural Ufa
19.02
Dynamo Moskva
Lokomotiv Novosibirsk
20.02
Zenit St. Petersburg
Nova Novokuybyshevsk
22.02
Yenisey Krasnoyarsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
22.02
Fakel Novyi Urengoy
Dynamo Moskva
22.02
Dynamo Leningrad
Gazprom-Yugra Surgut
23.02
Ural Ufa
Yaroslavich Yaroslavl
23.02
Nova Novokuybyshevsk
Zenit Kazan
23.02
Zenit St. Petersburg
Lokomotiv Novosibirsk
23.02
Belogorie Belgorod
Kuzbass Kemerovo
01.03
Yenisey Krasnoyarsk
Yaroslavich Yaroslavl
01.03
Lokomotiv Novosibirsk
Kuzbass Kemerovo
01.03
Gazprom-Yugra Surgut
Zenit Kazan
01.03
Fakel Novyi Urengoy
Belogorie Belgorod
01.03
Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Moskva
01.03
Dynamo Leningrad
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
02.03
Zenit St. Petersburg
Ural Ufa
08.03
Lokomotiv Novosibirsk
Ural Ufa
08.03
Fakel Novyi Urengoy
Gazprom-Yugra Surgut
08.03
Nova Novokuybyshevsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
08.03
Dynamo Moskva
Yaroslavich Yaroslavl
08.03
Zenit St. Petersburg
Zenit Kazan
09.03
Kuzbass Kemerovo
Dynamo Leningrad
09.03
Belogorie Belgorod
Yenisey Krasnoyarsk
15.03
Kuzbass Kemerovo
Nova Novokuybyshevsk
15.03
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Fakel Novyi Urengoy
15.03
Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Leningrad
15.03
Dynamo Moskva
Ural Ufa
15.03
Belogorie Belgorod
Lokomotiv Novosibirsk
16.03
Zenit Kazan
Yenisey Krasnoyarsk
16.03
Zenit St. Petersburg
Gazprom-Yugra Surgut
22.03
Yenisey Krasnoyarsk
Zenit St. Petersburg
22.03
Fakel Novyi Urengoy
Lokomotiv Novosibirsk
22.03
Ural Ufa
Kuzbass Kemerovo
22.03
Zenit Kazan
Dynamo Leningrad
22.03
Dynamo Moskva
Gazprom-Yugra Surgut
22.03
Belogorie Belgorod
Nova Novokuybyshevsk
22.03
Yaroslavich Yaroslavl
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk